โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี เบอร์โทร 045241001
ประชาสัมพันธ์ / ประกาศ โรงเรียน
1 พ.ย 2561 เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 /2561 15 ต.ค. 61
10 สิ่งหาคม 2561 กิจกรรมวันแม่ ณ หอประชุมไพรพระยอม 05 ส.ค. 61
14 มิถุนายน 2561 พิธีไหว้ครูของนักเรียนระดับอนุบาล ประถมและมัธยม ประจำปี 25ุ61 เวลา 09.00 น. ณ ห้องป 08 มิ.ย. 61
โรงเรียนจัดการประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่พาขวัญ รร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทย 24 พ.ค. 61
แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล3 สามัคคีวิทยาคาร เปิดภาคเรียนวันพุธที่ 16 พฤษภา 01 พ.ค. 61
กำหนดการสอบปลายภาคเรียน วันที่ 12 -13-14 มีนาคม 2561 08 มี.ค. 61
วันที่ 9 มี.ค 2561 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 08 มี.ค. 61
ประกาศ 7 มี.ค 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (สอบ NT) 01 มี.ค. 61
ประกาศ วันที่ 3-4 มี.ค 2551 ม.ุ6 สอบ o - net ณ ศูนย์สอบ 01 มี.ค. 61
ประกาศ ในวันที่ 2 มีนาคม 2560 โรงเรียนดำเนินการทดสอบประเมินคสามาสามารถด้านการอ่านฯ (RT) 20 ก.พ. 61
ภาพกิจกรรม
วันที่ 14-15 ตุลาคม 2561 ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสวาท ดวงคำ คณะคุณครูและบุคลากรสถานศึกษา เข้าร่
วันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสวาท ดวงคำ เป็นประธานในการอบรมจัดทำมาตรฐานการศึกษ
26 ก.ค. 2561 ครู นักเรียน ทำบุญไหว้พระเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561
23 ก.ค. 2561 คณะครูนักเรียน ร่วมต้อนรับนายกฯ ลุงตู่ เยี่ยมชมกิจกรรมการปลูกป่าในเมือง ณ สวนพฤกษศาสตร์
21 ก.ค. 2561 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะกีฬาว่ายน้ำ โดยได้รับเกียรติจาก นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนคร
วันที่ 18 ก.ค 2561 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ต้อนรับคณะติดตามการใช้ (ร่าง) มาตรฐานโรงเรียนต้น
ผลงานนักเรียน
ชนะเลิศ ฟุตซอลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน14ปี ในการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ไปต่อระ
19 มิ.ย 2561 ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสวาท ดวงดำ มอบโล่และเงินรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ให้กับนักเรีย
5 เม.ย 2561 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 12 ปี ชาย “เทศบาลนครอุบลฯคัพ” เพื่อส่งเสริมใ
5 มี.ค 2561 โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะอันดับ 1 จากการเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล
16 ธ.ค 2560 วันกีฬาแห่งชาติและการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 การแข่งขันกีฬากร
24 ส.ค 2560 พิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมแข่งขันวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ชื่อโครงการวิจัย การประเมินโครงการส่งเสริมรักการอ่านของนักเรียน
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้เรียน
รายงานผลการพัฒนาการใช้ชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง จำนวนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสต
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง การพัฒนา หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด หน้าที่และมารยาทชาวพุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้สั
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้  
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน