ประชาสัมพันธ์ / ประกาศ โรงเรียน
3-4 พ.ค 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านทบทวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่ห
3-4 พ.ค 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานี จัด โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านทบทวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เป็นสถานที่ฝึกอบรม
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2560,00:00   อ่าน 368 ครั้ง