ประชาสัมพันธ์ / ประกาศ โรงเรียน
17 สิงหาคม 2560 การนิเทศและประเมิน โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ณ ห้องประชุมพาขวัญ ร.ร.เทศบาล 3 สามัคีวิท
17 สิงหาคม 2560 การนิเทศและประเมิน โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)  ณ ห้องประชุมพาขวัญ ร.ร.เทศบาล 3 สามัคีวิทยาคาร 
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 344 ครั้ง