ประชาสัมพันธ์ / ประกาศ โรงเรียน
3-4 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ o-net ประกาศแจ้งนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนระดับชั้น มัธย

เข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net
 - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าสอบ ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว วันที่ 3 ก.พ 2561
 - นักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบ ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล วันที่ 3 ก.พ และ วันที่ 4 ก.พ 2561
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 327 ครั้ง