ภาพกิจกรรม
8 พ.ย. 2560 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิท
8 พ.ย. 2560 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี  การศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านต่างๆให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2560,09:30   อ่าน 265 ครั้ง