ภาพกิจกรรม
22 ก.พ 2561 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ดำเนินการสอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Compe
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ดำเนินการสอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2560

โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2561,22:08   อ่าน 268 ครั้ง