ภาพกิจกรรม
27 ก.พ 2561 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ดำเนินการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกล
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร 
ดำเนินการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลางสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนให้สามารถวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองรวมทั้งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2561,22:13   อ่าน 283 ครั้ง