ภาพกิจกรรม
28 ก.พ 2561 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการมหาวิท
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคารเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการมหาวิทยาลัยสีเขียวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2561,22:16   อ่าน 332 ครั้ง