ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 6-8 มิ.ย. 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 #การอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะ
วันที่ 6-8 มิ.ย. 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 #การอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ร่วมอบรมปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าสว่างวีรวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2562,14:55   อ่าน 252 ครั้ง