ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 8 มิถุนายน 2562 คณะครูโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเเละอบรมเชิ
วันที่ 8 มิถุนายน 2562 คณะครูโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเเละอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมตลาดใหญ่ ชั้น 2 เทศบาลนครอุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2562,15:05   อ่าน 221 ครั้ง