ประชาสัมพันธ์ / ประกาศ โรงเรียน
3-4 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ o-net ประกาศแจ้งนักเรียน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนระดับชั้น มัธย (อ่าน 15) 30 ม.ค. 61
4 ม.ค. 2560 ท่าน ผอ.สวาท ดวงคำ ได้มอบรางวัล ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรมคัดลายมือ (อ่าน 20) 15 ม.ค. 61
1 - 10 ธ.ค 2560 ส่งกำลังใจ แรงเชียร์ นักกีฬาฟุตซอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทย (อ่าน 45) 03 ธ.ค. 60
10 - 20 ต.ค 2560 ส่งแรงใจ แรงเชียร์ ให้นักกีฬา รร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ตัวแทนเทศบาลนครอุบลราชธาน (อ่าน 61) 09 ต.ค. 60
7 - 8 ก.ย 2560 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (อ่าน 71) 03 ก.ย. 60
ร่วมใจช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วม เดือน สิงหาคม 2560 บริหาร คณะครู บุคลากรทุกท่าน สา (อ่าน 75) 18 ส.ค. 60
17 สิงหาคม 2560 การนิเทศและประเมิน โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ณ ห้องประชุมพาขวัญ ร.ร.เทศบาล 3 สามัคีวิท (อ่าน 84) 15 ส.ค. 60
19-21 มิ.ย 2560 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันอ (อ่าน 100) 18 มิ.ย. 60
วันที่ 24 -25 พฤษภาคม2560 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดการประกวดแข (อ่าน 99) 24 พ.ค. 60
แจ้งการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2560 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมพาขวัญ โรงเรียนเทศบาล3 (อ่าน 110) 15 พ.ค. 60
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เปิดเทอมประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 พ.ค. 2560 (อ่าน 140) 01 พ.ค. 60
ในวันที่6 พ.ค. 2560 โรงเรียนรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ณ อาคารเรียนอนุบาล ระดับชั้น ป.1 ม.1 แ (อ่าน 115) 30 เม.ย. 60
3-4 พ.ค 2560 เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านทบทวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่ห (อ่าน 137) 27 เม.ย. 60
1 พ.ค 2560 โรงเรียนจัดอบรมจัดปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้นการจัดการศึกษาในศตวร (อ่าน 104) 27 เม.ย. 60