ภาพกิจกรรม
13 พ.ย. 2560 วันนี้ โรงเรียนได้รับเกียรติจากนายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มาแสดง (อ่าน 7) 15 พ.ย. 60
8 พ.ย. 2560 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิท (อ่าน 8) 15 พ.ย. 60
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งฟุตซอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท (อ่าน 14) 21 ต.ค. 60
วันที่ 7-8 ก.ย 2560 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษา ลูกๆได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถ (อ่าน 37) 10 ก.ย. 60
6 ก.ย 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างช่องทางสื่อสาร ระหว่างสื่อมวลชนกับท้องถิ่น โรงเรียนได้ (อ่าน 31) 10 ก.ย. 60
4 ก.ย 2560 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการพัสดุ สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี ณ ห้อ (อ่าน 27) 10 ก.ย. 60
1 ก.ย 2560 นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่ (อ่าน 28) 10 ก.ย. 60
24 ส.ค 2560 ร.ร.เทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ร่วมใจช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตบริกา (อ่าน 32) 28 ส.ค. 60
23 สิงหาคม 2560 โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 3 เข้ (อ่าน 33) 24 ส.ค. 60
17 สิงหาคม 2560 การนิเทศและประเมิน โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) โรงเรียน (อ่าน 45) 18 ส.ค. 60
11 สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ (อ่าน 26) 14 ส.ค. 60
2 ส.ค. 2560 นายกแอน สมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ (อ่าน 28) 07 ส.ค. 60
31 ก.ค. 2560 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรม ยุวชน คนดี มีคุณธรรม ณ หอประชุมพาขวั (อ่าน 27) 07 ส.ค. 60
29 ก.ค 2560 งานกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร โดยมีท่านวิทวัส พันธ์นิกุล รองนายกเทศมนตร (อ่าน 25) 27 ก.ค. 60
27 ก.ค. 2560 สานพลังความดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่อง (อ่าน 25) 27 ก.ค. 60
ท่านสวาท ดวงคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ได้แสดงความยินดีและชื่นชมคณะครู (อ่าน 48) 06 ก.ค. 60
29 -30 มิถุนายน 2560 โครงการค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี นั (อ่าน 59) 04 ก.ค. 60
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จัดมอบเกียรติบัตรและรางวัลการประกวดพานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา (อ่าน 51) 24 มิ.ย. 60
ประชุมวิชาการเพื่อออกแบบการเรียนรู้กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิด 4H ตามแนวกา (อ่าน 37) 24 มิ.ย. 60
15 มิ.ย.2560. โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ครูที่แท้จริงน (อ่าน 41) 24 มิ.ย. 60
19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ป (อ่าน 66) 21 พ.ค. 60
11 - 12 พ.ค 2560 ท่านผอ.สวาท ดวงคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคุณครูพิทักษ์ จานเขื่อง เข้าร่วมการประชุม (อ่าน 72) 15 พ.ค. 60
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมปลูกต้นปอเทือง บริเวณ เกาะกลางถนนชยางกูร เพื่อความสวยงาม และต้อนรับประเ (อ่าน 64) 13 พ.ค. 60
5 พ.ค. 2560 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร ยินดีต้อนรับคุณครูสุริยา สินชุม คุณครู ร.ร.เทศบาล 2 หนอ (อ่าน 83) 05 พ.ค. 60
โครงการอบรมแผนพัฒนาการศึกษา (อ่าน 72) 06 พ.ค. 60
อบรมครูด้วยระบบทางไกล (อ่าน 72) 06 พ.ค. 60
1 พ.ค. 2560 โรงเรียนเทศบาล3 สามัคคีวิทยาคาร จัดปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้นกา (อ่าน 71) 02 พ.ค. 60
20-30 เม.ย. 2560 โรงเรียนจัดอบรมทักษะการว่ายนำ้ภาคฤดูร้อน (อ่าน 60) 30 เม.ย. 60
25 เม.ย. 2560โรงเรียนขอแสดงความยินดีกับ ท่านวิชาญ ไทยแท้ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ โดยสอบได้ใน (อ่าน 56) 30 เม.ย. 60
12-17 ประเพณีมหาสงกรานต์ เทศบาลนครอุบลราชธานี (อ่าน 56) 30 เม.ย. 60
5 เมษายน 2560 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับเทศบาล (อ่าน 63) 30 เม.ย. 60
คณะครูได้เข้าเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อสอบถาม ปัญหา ข้อแนะนำ จากผู้ปกครอง ในการดูแลบุตรหลานร่วมกัน (อ่าน 53) 30 เม.ย. 60
14 มี.ค 2560 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 46) 30 เม.ย. 60
13 มี.ค 2560 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 (อ่าน 43) 30 เม.ย. 60
26 ก.พ. 2560 โรงเรียนร่วม ทำบญกัณฑ์หลอน ณ วัดท่าวังหิน (อ่าน 47) 30 เม.ย. 60
3-24 ก.พ 2560 โรงเรียนดำเนินการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนระดับชั้นปีที่1-4 (อ่าน 43) 30 เม.ย. 60
18 ก.พ 2559 คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรม โครงการถนนเด็กเดิน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เด็กหญิ (อ่าน 38) 30 เม.ย. 60
9-10 ก.พ 2559  เข้าค่ายลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี (อ่าน 38) 30 เม.ย. 60
กิจกรรม Big cleaning day (อ่าน 40) 30 เม.ย. 60
โดยการนำของท่านผู้บริหาร ท่านผอ.สวาท ดวงคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร. นั (อ่าน 36) 30 เม.ย. 60