ติดต่อเรา
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
เลขที่ 135 ถนน ชวาลานอก ต.ในเมือง   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ 045241001
Email : mathuros.por@gmail.com
Facebook : https://web.facebook.com/profile.php?id=100004905796778


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน