ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 63
Open House 2020
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 63
กิจกรรม “พี่พาน้อง กินข้าวร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือสะอาด ปิดปากด้วยหน้ากากอนามัย ห่างไกล Corona”
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 63
การสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 63
วันมาฆบูชา 2563
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 63
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 63
การจัดแสดงในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2563 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 63
การสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 63
โครงการวิถีพุธท ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 63
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำบุญโรงทาน ณ วัดหนองป่าพง
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 63
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 63
วันเด็ก ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 63
กิจกรรมลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 63
กิจกรรมลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 63
การพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน เขียน และคิดวิเคราะห์
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 63
13 มิถุนายน 2562 วันไหว้ครู
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 62
วันที่ 8 มิถุนายน 2562 คณะครูโรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเเละอบรมเชิ
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 62
6 มิถุนายน 2562 นักเรียนชั้น ป5,6 และ ม.1,3,4 เข้าร่วมโครงการอบรบโครงการปลุกฮีโร่ในตัวคุณ CPR (Cardi
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 62
วันที่ 6-8 มิ.ย. 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 #การอบรมโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะ
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 62
วันที่ 6 พ.ค. 2562 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง นายสวาท ดวงคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครู ร่วมในพิธีเ
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 62