สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
                       สีประจำโรงเรียน
                          ฟ้า - ชมพู