กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายบัณฑิต ไชแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอุทิศย์ ฝ่ายเพ็ช์
ครูชำนาญการ

นางพัทรินยา คำภา
ครูอัตราจ้าง