เผยแพร่ผลงานวิชาการ
คู่มือการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง-อีเอฟ ด้านการกำกับตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3
คู่มือการใช้รูปแบบการจัดประสบการณ์ โดยใช้วรรณกรรมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง-อีเอฟ
ด้านการกำกับตนเอง สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จัดทำโดย นางจุฑามาศ  สมาทอง  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร  สังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลนครอุบลราชธานี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2564,12:36   อ่าน 660 ครั้ง