เผยแพร่ผลงานวิชาการ
การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  หน่วยการเรียนรู้

เรื่อง การศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
นางธิดารัตน์  จำนงค์   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร เทศบาลนครอุบลราชธานี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2564,00:00   อ่าน 676 ครั้ง